Valymo įrenginių servisas

Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai iš esmės veikia automatiškai, tačiau juos eksploatuojant turi būti užtikrinama ir vykdoma reikalavimus atitinkanti techninė priežiūra.

Kad nuotekų valymo įrenginiai tinkamai funkcionuotų, svarbu atlikti šiuos veiksmus:

 • Patikrinti orapūtės veikimą – 2k./mėn.
 • Patikrinti ar iš įrenginio nesklinda blogas kvapas – 1k./mėn.
 • Patikrinti erliftų darbą – 1k./mėn.
 • Patikrinti ir išvalyti nešmenų krepšį – periodiški.
 • Perteklinio dumblo šalinimas 1-2k./metus.

Jei išvalytos nuotekos nuteka ir drenuojasi į gruntą: Patikrinti infiltracijos šulinį (ar nėra pritekėjusių nešmenų ar kitokių teršalų, galinčių jį užteršti) – periodiškai.

Jei nuotekų valymo įrenginys veikia su nuotekų siurbliu: Nuvalyti nuotekų siurblio plūdę nuo riebalų, išgriebti riebalus iš talpos (stenkitės kuo mažiau pilti riebalų į nuotekų sistemą) – periodiškai.

Priežastys, lemiančios prastą įrenginio darbą, įvairius sutrikimus:

 1. Įrenginio nepriežiūra – nesilaikymas techniniame įrenginio pase nurodytų priežiūros instrukcijų.
 2. Orapūtės nepriežiūra – techniniame pase nurodyta, kad orapūtę reikėtų tikrinti periodiškai. Labai svarbu laikytis šio nurodymo, nes laiku nepastebėjus, kad orapūtė neveikia atsiranda tikimybė žūti bakterijoms.
 3. Nešmenų krepšio nepriežiūra – techniniame pase yra nurodyta, kad nešmenų krepšys turi būti tikrinamas ir esant poreikiui išvalomas nuo neyrančių medžiagų. Nevalomas nešmenų krepšys gali užkišti groteles, sutrikdyti sklandų įrenginio darbą.
 4. Higienos priemonės įrenginyje – atlikdami įrenginių priežiūros ir aptarnavimo darbus, dažnai įrenginiuose aptinkame tam tikrų higienos priemonių, kurių įrenginys negali apdoroti. Vertėtų prisiminti, kad tokiems dalykams vieta – šiukšliadėžėje!
 5. Per didelė nuotekų apkrova – kiekvienam įrenginio modeliui yra numatytas našumas, t.y. su kokiu kiekiu nuotekų įrenginys susidoroja per parą. Ne retai pasitaiko, kad naudotojai nepaiso šių parametrų ir skalbia, plauna ir atlieka kitus buities darbus itin dideliais kiekiais.
 6. Per dideli buitinės chemijos kiekiai – kadangi, įrenginyje yra gyvas organizmas – bakterijos, joms pakenkti yra labai lengva. Dažnai naudotojai apie tai nesusimąsto ir buityje naudojamas chemijos priemones naudoja ne taip, kaip nurodyta ant pakuotės, t.y. dažnai padauginami kiekiai, kas iš esmės gali ne tik sutrikdyti įrenginio veiklą, bet ir nužudyti gyvą organizmą – bakterijas.
 7. Oro paskirstymo kolektoriaus sklendžių reguliavimas – kad įrenginys tinkamai funkcionuotų, bene svarbiausia yra tinkamai sureguliuoti oro paskirstymą. Kuomet įrenginiui atliekami paleidimo derinimo darbai, specialistas įrenginį sureguliuoja, tačiau pastebime, kad neretai naudotojai dėl įvairių priežasčių ir patys nevengia to padaryti. Vertėtų atminti, kad šis darbas turėtų būti patikėtas specialistams!

Serviso tarnyba

Biologinių nuotekų valymo įrenginių:

 • Įrenginių priežiūra
 • Aptarnavimo darbai
 • Paleidimo – derinimo darbai

Serviso vadovė
Loreta Martinaitienė
El.p.: Servisas@lzt.lt
Mob.: +370 617 90999

CE sertifikatai valymo įrenginiams

Sertifikuota ir aukščiausius reikalavimus atitinkanti įranga

Konsultacija, kaina ir samata nemokamai

Nemokama konsultacija nuotekų valymo sprendimams

Valymo įrenginiai su 10 metų garantija

Nuotekų valymo įrangai suteikiame 10-ties metų garantija!

Valymo įrenginių servisas

Nuolatinė serviso priežiūra ir aptarnavimas

© 2013-2019 Visos teisės saugomos